Giới thiệu

April 9, 2012   // 0 Comments

Blog này là một chuyên trang của Mạng Thông tin – Thư viện Việt Nam (VietnamLib)

Người phụ trách nội dung: Nghiêm Xuân Huy

Blog được lập ra với mục đích trao đổi và chia sẻ với những người có cùng mối quan tâm đến lĩnh vực phát triển năng lực thông tin (information literacy development) cho mọi cá nhân trong cộng đồng.

Rất mong nhận được những góp ý và phản hồi của các quý đồng nghiệp và những người có cùng mối quan tâm.

Xin cảm ơn!

Mọi góp ý, trao đổi, liên hệ xin vui lòng gửi qua form dưới đây:

Vui lòng điền thông tin theo mẫu sau

*(ô cần điền đúng và đủ thông tin)

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 2mb.

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexandra Proclamation

Australia

Big 6

Bối cảnh văn hóa

Bối cảnh văn hóa

Chiến lược triển khai

Chính sách

Chính sách năng lực thông tin

concept

cộng đồng học tập linh hoạt

cross-cultural perspectives

flexible learning communities

Giảng dạy

Giáo dục đại học

góc nhìn của tôi

Google search

Google+

Hoa Kỳ

học tập suốt đời

IFLA

information landscape

information skills

Internet

Khái niệm

Khái niệm

kỹ năng thông tin

lifelong learning

Lý thuyết

Lý thuyết

mạng xã hội

Minh họa

network society

retrieval skills

Tác động văn hóa

Tài liệu thực hành

Thách thức

thẩm định thông tin

Thảo luận

thủ thuật

tìm kiếm thông tin

tìm kiếm thông tin

Tổng quan

Triển khai

tuyên bố Alexandrina

viện khoa học giáo dục

xã hội mạng

Xu thế công nghệ

đánh giá

đánh giá thông tin