Triển khai các chương trình phát triển năng lực thông tin trong bối cảnh xã hội mạng và góc nhìn giao thoa văn hóa

Written by Nghiêm Xuân Huy   // June 1, 2011   // 0 Comments

IMG_6672-2-Copy

Cảng biển Gothenburg - 8/2010

Tóm tắt: Bẳng việc xem xét các lý thuyết và thực tiễn triển khai phát triển năng lực thông tin (information literacy – IL) trong bối cảnh xã hội mạng, bài viết này đề xuất một số nội dung mở rộng và cập nhật về IL dưới quan điểm của lý thuyết xã hội mạng và góc nhìn giao thoa văn hóa. Bài viết nhấn mạnh đến các khía cạnh công nghệ và xã hội của việc phát triển IL, đồng thời phân tích và xem xét vai trò của cộng đồng học tập linh hoạt trong bối cảnh xã hội mạng. Theo tác giả, việc triển khai IL tối ưu chính là việc triển khai trong các cộng đồng học tập linh hoạt theo nguyên lý kết nối của xã hội mạng. Tác giả cũng khẳng định vai trò của thư viện trong việc xây dựng, phát triển, và xúc tiến các cộng đồng học tập linh hoạt.

Bài viết được trình bày tại Hội thảo Toàn cầu về Thông tin và Thư viện lần thứ 76 do IFLA (Hiệp hội quốc tế các tổ chức và cơ quan thông tin thư viện) tổ chức tại Gothenburg, Thụy Điển, từ gnayf 10-15/8/2010. Xem thêm chi tiết tại: <http://www.ifla.org/en/ifla76>

Đọc toàn văn bài viết (tiếng Anh) tại đường link sau: 74-nghiem-en

 

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments


Tags:

Bối cảnh văn hóa

cộng đồng học tập linh hoạt

IFLA

Khái niệm

Lý thuyết

xã hội mạng


Similar posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexandra Proclamation

Australia

Big 6

Bối cảnh văn hóa

Bối cảnh văn hóa

Chiến lược triển khai

Chính sách

Chính sách năng lực thông tin

concept

cộng đồng học tập linh hoạt

cross-cultural perspectives

flexible learning communities

Giảng dạy

Giáo dục đại học

góc nhìn của tôi

Google search

Google+

Hoa Kỳ

học tập suốt đời

IFLA

information landscape

information skills

Internet

Khái niệm

Khái niệm

kỹ năng thông tin

lifelong learning

Lý thuyết

Lý thuyết

mạng xã hội

Minh họa

network society

retrieval skills

Tác động văn hóa

Tài liệu thực hành

Thách thức

thẩm định thông tin

Thảo luận

thủ thuật

tìm kiếm thông tin

tìm kiếm thông tin

Tổng quan

Triển khai

tuyên bố Alexandrina

viện khoa học giáo dục

xã hội mạng

Xu thế công nghệ

đánh giá

đánh giá thông tin